RÓLUNK

A Fővárosi Vízmízművek másfél évszázados
múltjával Közép-Kelet Európa egyik vezető
víziközmű-szolgáltatója. Az elmúlt évek
során munkavállalóink tízezreinek értékte-
remtő tevékenysége járult hozzá sikerünkhöz.
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy
a legkorszerűbb technológiát és eszközöket
alkalmazzuk mind az ivóvíz, mind
a szennyvízkezelés területén.

Ivóvíz

5380 km ivóvízhálózat
1 millió m3 napi víztermelési kapacitás
766 kút
2 víztisztító mű

Szennyvíz

550 km szennyvízhálózat
370 000 m3 napi szennyvíztisztító kapacitás
94 millió m3 tisztított szennyvíz évente
7 szennyvíztisztító telep

Ügyfelek

2 360 000 fő ellátott lakosság

Bevételek

140 million USD teljes bevétel (2016)
82 million USD – ivóvíz-szolgáltatás
27 million USD – szennyvízelvezetés-tisztítás
31 million USD – export tevékenység

Kompetenciák

TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS

Társaságunk alapos előzetes felmérések során összegyűjtött
információk alapján tervezi és építi meg a technológiai, üzemel-
tetési és üzleti szempontból is optimális vízkezelő műveket, ill.
berendezéseket.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

150 éves fennállásunk alatt szert tettünk azon általános és
technológiai tudásra, ami egy modern vízmű üzemeltetéséhez
szükséges. Társaságunk az iparág legfejlettebb technológiáit
alkalmazza, melyeket magasan képzett mérnökeink az igények
szerint továbbfejlesztenek.

ÜZLETI TANÁCSADÁS

Az elmúlt évtizedek során Társaságunk jelentős változásokon
esett át: városi ivóvíz-szolgáltatóból egy nemzetközi referenciák-
kal rendelkező regionális nagyvállalattá nőtte ki magát. A folya-
mat során szerzett széleskörű tapasztalatokat készek vagyunk
megosztani a hasonló kihívásokkal szembenézőkkel.

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

Társaságunk számos fejlett technológiát alkalmaz és fejleszt
napi szintű működése során.

MOBIL VÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK

Egészséges ivóvizet biztosítunk a lakosságnak:

 • katasztófahelyzetekben (árvíz, cunami)
 • távoli területeken
 • üzemzavarok esetén

bármilyen vízforrásból.

Több éves tapasztalatunk van a mobil víztisztító berendezések
fejlesztésében és gyártásában.

NEMZETKÖZI
TEVÉKENYSÉG

Filozófiánk szerint a legjobb megoldások akkor születnek,
ha azokat az adott helyszínre szabjuk.
Megbízásaink során mindig a helyi adottságoknak
legjobban megfelelő technológiát alkalmazzuk.

Főbb referenciák

Albánia

 • Elvégzett műszaki audit
 • Közbenső fejlesztési program

Ügyfél: Tirana Water Supply
and Sewerage Utility (UKT)

Azerbajdzsán

 • Elektronikus munkaerő-gazdálkodási
  rendszer kialakítása
 • Informatikai stratégia, informatikai fejlesztés végrehajtása
  és minőségbiztosítása

Ügyfél: Azersu OJSC

Kína

 • Hatékonyságjavító audit (víztermelés,
  hálózatüzemeltetés, ügyfélszolgálat és
  vízminőség)

Ügyfél: Fengxian Waterworks, Shanghai

Indonézia

 • Víztisztító művek létesítése 34
  helyszínen Szumátra, Jáva és
  Celebesz szigetén

Ügyfél: Indonesian Ministry of Public
Utilities and Housing

Szerbia

 • Kapacitásbővítés

Ügyfél: Subotica Waterworks,
UN Habitat, GWOPA

Srí Lanka

 • Labugama és Kataluwawa
  víztisztító telepeinek felújítása és
  kapacitásbővítése

Ügyfél: National Water Supply and
Drainage Board (NWSDB)

Délkelet-Európa

 • Tanácsadás, kapacitásépítés és
  célzott beavatkozások a gazdasági
  hatékonyság érdekében

Ügyfél: IAWD – World Bank

Törökország

 • Teljesen automatizált, távfelügyeletű
  mobil víztisztító berendezés
  a Yayladaği menekülttábornak

Ügyfél: Disaster and Emergency
Management Authority of Turkey